WOZ waarde


De wet waardering onroerende zaken (WOZ) is een regeling voor de waardering van onroerende zaken. Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld woningen en bedrijfspanden. De wet WOZ bepaalt dat alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks door de gemeenten worden gewaardeerd. Gemeenten, waterschappen en het rijk gaan bij de belastingen uit van dezelfde waarde van een onroerende zaak, de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing door de gemeenten (onroerende-zaakbelastingen), de waterschappen (waterschapsysteemheffing gebouwd) en het rijk (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkingsbelasting).

'Hoe groot is ons perceel nu precies en waar ligt de erfgrens?'
'De goedkoopste energieleverancier vinden voor mijn woning en direct overstappen, dat is handig!'
'Ik wist niet dat we zoveel konden besparen op onze energierekening'
'Wat is eigenlijk de waarde van mijn woning?'
'Alle informatie van dat mooie huis direct in mijn mailbox'
'Om mijn huis goed te verkopen heb ik alle woninggegevens nodig'
© 2021 Woninggegevens.nl