Woz beschikking


Uw gemeente is jaarlijks verplicht van alle onroerende zaken in haar gemeente de economische waarde vast te stellen. Onder onroerende zaken wordt onder andere verstaan woningen, winkels, bedrijfspanden en percelen grond. De gemeente maakt hiervoor gebruik van de verkoopcijfers van onroerende zaken die rond de datum van 1 januari van het voorgaande jaar zijn verkocht. Als uw onroerende zaak niet rond deze datum is gekocht of verkocht dan zal de gemeente op zoek gaan naar een vergelijkbaar object in de gemeente of zelf een taxatie ter plekke uitvoeren. Deze door de gemeente vastgestelde waarde wordt aan u meegedeeld middels een WOZ beschikking en is dus de waarde op 1 januari van het jaar van voor uw huidige aanslag. De WOZ beschikking zal dan de grondslag zijn voor de op te leggen belastingen.

'Hoe groot is ons perceel nu precies en waar ligt de erfgrens?'
'De goedkoopste energieleverancier vinden voor mijn woning en direct overstappen, dat is handig!'
'Ik wist niet dat we zoveel konden besparen op onze energierekening'
'Wat is eigenlijk de waarde van mijn woning?'
'Alle informatie van dat mooie huis direct in mijn mailbox'
'Om mijn huis goed te verkopen heb ik alle woninggegevens nodig'
© 2021 Woninggegevens.nl