Gemeentelijke woonlasten

Bereken de gemeentelijke woninglasten / belastingen van uw (nieuwe) woningWaarom gemeentelijke woninglasten belangrijk?

Iedere woningeigenaar betaalt gemeentelijke belasting voor de woning. Deze kunnen per gemeente sterk verschillen. Laat u bij de aankoop van een woning niet verrassen.

Wat zijn gemeentelijke woninglasten?
De gemeentelijke woonlasten zijn een optelsom van onderstaande gemeentelijke belastingen, verminderd met eventuele heffingskorting.

•    Onroerende zaak belasting (OZB)
•    Rioolheffing
•    Reinigingsheffing of Afvalstoffenheffing

De gegevens zijn afkomstig uit de COELO-atlas, die jaarlijks wordt uitgegeven door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden.

Hoe gemeentelijke woninglasten opvragen?
U kunt de gegevens van uw (nieuwe) woning eenvoudig en snel online opvragen, door na de postcodecheck de button ‘Gemeentelijke woonlasten’  aan te vinken in het keuzemenu op de homepage. Dit product bieden wij gratis aan. Hiervoor zouden wij u willen vragen om ons te 'liken' op Facebook en/of volgen op Twitter.

U ontvangt online een overzicht van de volgende tarieven en heffingen in de gemeente van uw keuze:

•    OZB-tarief
•    Reinigingsheffing
•    Rioolheffing
•    Heffingskorting
•    Woonlasten
•    Rangnummer gemeente
•    CBS-code gemeente

Op basis van deze gegevens en de WOZ-waarde van de woning kunt u de totale gemeentelijke lasten per jaar berekenen.  

'Wat is eigenlijk de waarde van mijn woning?'
'Hoe groot is ons perceel nu precies en waar ligt de erfgrens?'
'De goedkoopste energieleverancier vinden voor mijn woning en direct overstappen, dat is handig!'
'Ik wist niet dat we zoveel konden besparen op onze energierekening'
'Alle informatie van dat mooie huis direct in mijn mailbox'
'Om mijn huis goed te verkopen heb ik alle woninggegevens nodig'
© 2021 Woninggegevens.nl